1501-Rotterdam-Image-Bank

Ouders010-tafels

Regelmatig worden er Ouders010-tafels georganiseerd, op scholen, in wijkgebouwen, bij zelforganisaties. Tijdens deze tafelgesprekken gaan ouders en verzorgers in gesprek over het onderwijs en delen zij hun ervaringen over de scholen waar hun kinderen naar toe gaan.

Polls & enquêtes

Door middel van polls en enquêtes wordt regelmatig de mening gevraagd van ouders en verzorgers naar het Rotterdams onderwijs. Als u met de enquêtes mee wilt doen, kunt u zich aanmelden en ontvangt u automatisch een uitnodiging.

Adviezen

Uw mening en ervaring als ouders en of verzorgers van een kind op een Rotterdamse school telt: het is de basis om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente en schoolbesturen over het Rotterdams onderwijs.