Links

Stichting Ouders010 richt zich op het stedelijk onderwijsbeleid in Rotterdam en wij vragen u vooral uw ervaringen te delen via de Ouders010-tafels, polls, enquêtes en het aanmeldformulier. Zo ontstaat er een goed beeld hoe ouders en verzorgers het Rotterdams onderwijs aan hun kinderen ervaren.

Voor individuele vragen, klachten of informatie over de school van uw kind, kunt u het beste de medezeggenschapsraad van uw school of schoolbestuur benaderen. Graag wijzen wij u ook op onderstaande websites voor nog meer informatie:

  • Scholen op de kaart

    Een landelijke website met informatie over (de kwaliteit van) scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

  • Rotterdamse schoolbesturen

    Website van Rotterdamse schoolbesturen en gemeente die een gezamenlijke ambities hebben om de onderwijsresultaten te verhogen, vooral op het gebied van taal en rekenen.