Missie

Stichting Ouders010 geeft ouders een stem in het Rotterdams OnderwijsBeleid (ROB). Dat houdt in dat ouders met een kind op een Rotterdamse school in gesprek zijn met gemeente en schoolbesturen over het onderwijs. Stichting Ouders010 geeft – gevraagd en ongevraagd – advies over het Rotterdams OnderwijsBeleid.
Op scholen en binnen schoolbesturen kunnen ouders via de MR en GMR invloed uitoefenen op het school- en onderwijsbeleid. Op het niveau van gemeentelijk onderwijsbeleid spraken wethouder en ambtenaren met vertegenwoordigers van schoolbesturen zonder dat er een structurele plek was ingeruimd voor de stem van ouders. Vanaf februari 2014 is daar verandering in gekomen doordat Stichting Ouders010 het gesprek aangaat over onderwijsbeleid met de wethouder, ambtenaren en schoolbesturen.