Organisatie

Ouders van kinderen die naar een Rotterdamse onderwijsinstelling gaan zoals de voorschool (groep 0, peuterspeelzalen), de basisschool, het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs zijn uitgenodigd om mee te praten, mee te denken over het Rotterdams OnderwijsBeleid (ROB). U kunt zich dus aansluiten bij Stichting Ouders010 en uw stem laten horen.

Stichting Ouders010 bestaat uit een bestuur, een kerngroep, actieve leden en steunende leden.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden met de functies voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid. Momenteel zijn er drie functies ingevuld:

Monique Ruedisueli (voorzitter) | Doenja Nab (secretaris) | Ilse Loewenthal (penningmeester)

Kerngroep

De kerngroep bestaat uit ca. twintig ouders die kritisch meedenken met het bestuur en stemmen over besluiten en prioriteiten. Kerngroepleden kunnen ook taken van actieve deelnemers op zich nemen.

Actieve deelnemers

Actieve deelnemers zijn ouders die zich op een praktische manier inzetten voor Stichting Ouders010 maar niet noodzakelijkerwijs deelnemen aan overleggen. Actieve deelnemers organiseren o.a. Ouders010-tafels, brengen onderwerpen in, werven ouders, beheren de website, doen administratieve taken.

Steunende leden

Steunende leden steunen de missie van Stichting Ouders010 en maken hun mening kenbaar via polls, enquêtes en Ouders010-tafels.