1501-Rotterdam-Image-Bank

Missie

Stichting Ouders010 geeft ouders en verzorgers van kinderen op een Rotterdamse onderwijsinstelling een stem in het onderwijsbeleid en adviseert –gevraagd en ongevraagd- gemeente en schoolbesturen over het onderwijs in Rotterdam.

Organisatie

De Stichting Ouders010 wordt gevormd door een bestuur, kerngroep, actieve en steunende leden. Ouders en verzorgers met een kind op een Rotterdamse onderwijsinstelling zijn van harte welkom en kunnen zich aansluiten bij Ouders010.

Rotterdams OnderwijsBeleid (ROB)

Het huidig onderwijsbeleid van de gemeente Rotterdam heeft als titel ‘Leren Loont’. Het is gericht op het verbeteren van onderwijsresultaten, het verlagen van schooluitvallers en een betere aansluiting van onderwijs naar arbeidsmarkt.