Rotterdams OnderwijsBeleid (ROB)

Elke vier jaar stelt de gemeente Rotterdam nieuw onderwijsbeleid op. Dit doet ze in samenspraak met schoolbesturen verenigd in de koepelorganisatie Fokor en met ouders via Stichting Ouders010.
Het huidige ROB heeft als titel ‘Leren loont‘ en geldt voor de periode 2015-2018.

Enkele belangrijke onderwerpen in dit beleidsplan zijn:
• Alle kinderen goed voorbereid naar de basisschool, dus zonder achterstand.
• De beste leraren voor Rotterdam.
• Een goede kwaliteit van de scholen.
• Een goede samenwerking tussen scholen.
• Ondersteuning van leerlingen (en hun ouders) bij het maken van goede school- en studiekeuze.
• Passend onderwijs.
• Geen thuiszitters.
• Jeugdhulp dichtbij.
• Veel aandacht voor vakmanschap.
• Samenwerking met het bedrijfsleven.

Zijn deze onderwerpen voor u herkenbaar? Of juist niet? Wat vindt u belangrijk? En wat mist u? Sluit u aan bij Stichting Ouders010 zodat ook uw stem wordt gehoord door gemeente en schoolbesturen .